Tag Archives: teisėkūra

Teisingumas: viešas interesas? Nieko negirdėjau

Teisingumas: viešas interesas? Nieko negirdėjau

Lietuvos teisėje terminas „viešasis interesas“ neegzistuoja, nekreipiant dėmesio į faktą, kad ši idėja pristatyta jau 1997 metų Amsterdamo sutartyje, o įtraukta į Romos sutartį, taip paverčiant ją Europos erdvės realybe. Maža Baltijos šalis, kuri yra ES narė jau nuo 2004 metų, turės priimti šią sąvoką ir pritaikyti ją savo teisėje. Tačiau tai ne taip lengva, […]