Miesto kultūra (VIDEO)

Miesto kultūra (VIDEO)

2011 metų gruodį, konfrontacijos dėl lietuviškos „dalyvavimo teritorijų planavime“ sampratos įkarštyje pabendrauti apie savo teises mieste renkasi suinteresuotieji viešosiomis erdvėmis ir paveldokūra. Diskusijoje dalyvauja architektai, urbanologai, nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų atstovai, miesto sociologai ir politikai. Persvarstomi sugyvenimo mieste taisyklės ir šaltiniai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *